Важливо!
Діють спеціальні умови та знижки для прорабів / електриків / архітекторів / дизайнерів!
вверх по сайту

Інструкція по монтажу теплої підлоги DEVI

Опис символу на маркуванні виробу.

Devi mat inst 01

Тонкі нагрівальні мати - нагрівальні еле­менти для підлоги, основою яких є нагрі­вальні кабелі, що закріплені у фабричних умовах за допомогою стрічки на самоклеючій сітці і використовуються виключно для обігріву підлоги.

 

Правила безпеки

Монтаж тонких нагрівальних матів має здійснюватися відповідно до місцевих будівельних норм і правил монтажу електроприладів, а також відповідно до положень цієї інструкції з монтажу.

 • Обладнання може використовуватися діть­ми віком від 8 років і людьми з обмеженими фізичними, сенсорними та психічними мож­ливостями або браком досвіду під наглядом або за умов надання таким людям інструкцій щодо безпечного застосування приладу й розуміння ними можливого ризику.
 • Діти не мають гратися з виробом.
 • Забороняється чищення та обслуговуван­ня виробу дітьми без нагляду дорослих.
 • Перед початком робіт із монтажу або обслу­говування відключіть напругу живлення.
 • Відповідно до місцевих норм і правил що­до електрики, кожен екран нагрівального кабелю має бути заземлено, а кабель має бути під'єднаний через пристрій захисно­го вимкнення (ПЗВ).
 • Підключення має виконуватись через пристрій захисного вимикання (ПЗВ) з диференційним струмом спрацьовування не більше ЗО мА, (для ванних кімнат — не більше 10 мА).
 • Тонкі мати необхідно поєднувати через вимикач, який забезпечує відключення всіх полюсів і який можна зафіксувати у вимкненому положенні.
 • Тонкий мат має бути обладнаний запобіжни­ком або автоматичним вимикачем відповід­ного номіналу згідно з місцевими нормами.
 • Тонкі мати завжди мають бути повністю покриті щільним шаром незаймистого матеріалу, наприклад бетону, стяжки або клею для плитки на глибині принаймні 5 мм.
 • Тонкі мати завжди мають управлятися терморегулятором, з обмеженням температури підлоги на рівні 35 °С (DEVIreg™ Smart, DEVIreg™Touch, DEVIreg™ Opti або DEVIreg™ 530M).
 • He перевищуйте максимальну питому теплову потужність (Вт/м2), розраховану для певного застосування.
 • Нагрівальний кабель забороняється розрізати або вкорочувати.
 • Усі тонкі мати, розташовані в одному приміщенні, повинні мати однакову питому теплову потужність (Вт/м2), якщо вони не підключені до окремих терморегуляторів і датчиків температури підлоги.
 • На етикетці з комплекту постачання слід указати розташування тонкого мату, а ети­кетку слід наклеїти поруч з електрощитом.
 • Якщо кабель живлення пошкоджений, його, щоб уникнути небезпеки, необхідно заміни­ти у виробника, його сервісного агента або особи з аналогічною кваліфікацією.

Про наявність тонкого мату на об'єкті необхідно повідомляти:

 • попереджувальними знаками у відсіку для за­побіжників і в електрощиті або маркуванням на муфтах підключення до живлення;
 • у будь-якій документації щодо електрооб­ладнання.

 

Вказівки з монтажу

 • Монтаж нагрівальних матів не рекомендова­но проводити за температури нижче -5 °С.
 • Якщо у процесі монтажу мату і залиття стяж­ки потрібно ходити по елементах - робіть це дуже обережно і взувайте лише м'яке взуття.
 • Будьте обережні, аби не пошкодити тонкий мат гострими інструментами, шпателями, скобами тощо.
 • Мінімальна відстань між нагрівальними кабелями, між нагрівальним кабелем і дета­лями, які проводять струм, між нагрівальним кабелем та іншими джерелами опалення, наприклад трубами гарячої води та каміна­ми, має становити не менше 50 мм.
 • Нагрівальні кабелі не мають торкатися один одного або перетинатися між собою та з іншими нагрівальними кабелями.
 • Мінімальний діаметр вигину нагрівального кабелю дорівнює б діаметрам кабелю.
 • Тонкі мати не призначені для монтажу на нерівних поверхнях.
 • Конструкція чорнової стяжки має бути надій­ною, аби уникнути зсувів після монтажу.
 • Належним чином підготуйте місце для мон­тажу: приберіть гострі предмети, бруд тощо.
 • Тонкий мат має бути повністю покритий стяжкою (дрібнозернистий бетон).
 • Не прокладайте тонкі мати під стінами й стаціонарними меблями.
 • Не розташовуйте на поверхні підлоги пред­мети, які викликатимуть термоблокування, наприклад меблі, товсті килими тощо. Необ­хідний повітряний зазор становить мін. б см.
 • Термічний опір покриття підлоги не має пе­ревищувати Я <0,18м2 К/Вт (інакше 1,8Тод).
 • Розташовуйте тонкі мати подалі від ізоляці­йного матеріалу, інших джерел опалення та термокомпенсуючих швів.
 • Між тонким матом і перешкодами має бути принаймні половина відстані між лініями кабелю (С-С).
 • Тонкі мати мають завжди щільно приляга­ти до теплорозподільника, наприклад до бетону.
 • Завжди розгортайте тонкі мати нагрівальни­ми кабелями догори.
 • Будьте обережні, аби не зробити залом на тонкому маті.
 • Для забезпечення більш надійної фіксації можна скористатися термоклеєм, подвійною клейкою стрічкою або клеєм для плитки.
 • Коли тонкий мат досягне межі зони обігрі­ву, розріжте сітку/підкладку та поверніть мат, перш ніж розкладати його у протилеж­ному напрямку. Не розрізайте нагріваль­ний кабель.
 • Тонкий мат, й особливо з'єднання, необхідно захищати від тиску й натягування.
 • Вільний кінець має бути ізольований мон­тажником від холодного кінця, для запобіган­ня потрапляння води.

 

Застосування

Товщина матів наведена далі, для обігріву підлог та у відповідності до вимог стандар­тів EN/IEC 60335-1 + EN/IEC 60335-2-96.

 • DEVIheat™ 100S/150S
 • DEVIcomfort™ 100Т/ 150Т
 • DEVI mat™ 70T/100T/150T/200T

Devi mat inst 02Devi mat inst 03Devi mat inst 04Devi mat inst 05Devi mat inst 06Devi mat inst 07

Devi mat inst 08

Характеристики нагрівального мата

Vегіа Quickmat 100 та Vегіа Quickmat 150 - нагрівальні мати, що являють собою екранований нагрівальний кабель, закріплений на спеціальній сітці з клейким шаром. Завдяки невеликій товщині він найліпше підходить для модернізації та ремонту існуючих підлог, практично не підіймаючи їх рівня.

Нагрівальний мат Vегіа Quickmat виготовляється чотирьох типів: з питомою потужністю 100 Вт/м2 та 150 Вт/м2, двожильний або одножильний. Яка саме потужність необхідна, визначається за типом основи підлоги. Див. таблицю далі.

Примітка. Підключення до джерела живлення повинен виконувати кваліфікований електрик.

При підключенні до стаціонарної електромережі повинен бути передбачений всеполюсний вимикач з зазором між контактами не менш ніж 3 мм.

Напруга: 230 В ~ 50 Гц

Потужність: 100 Вт/м2 та 150 Вт/м2

Товщина одножильний/ двожильний: 3/4,5 мм

Ширина: 0,48 м

Довжина: див. ярлик +2%+10см + -2%-10см

З’єднувальний провід: мідний, екранований

Внутрішня ізоляція: Тефлон FEP

Оболонка: PVDF

Сертифіковане: УкрСЕПРО

 

Конструкція підлоги

Потужність
на один м2

Максимальна
температура
поверхні підлоги

Терморегулятор

Підлога з дерев’яною основою, з дерев’яним або вініловим покриттям, чи килимом

100 Вт/м2

27‘С

Терморегулятор з датчиком температури підлоги з обмеженням температури стяжки до +35°С

Підлога з дерев'яною основою, з покриттям керамічною плиткою

100 Вт/м2

27°С

Терморегулятор з датчиком температури підлоги з обмеженням температури стяжки до +35°С

Підлога з бетонною, чи подібною до бетонної основою, з дерев’яним або вініловим покриттям ЧИ 3 килимом

100 Вт/м2

27°С

Терморегулятор з датчиком температури підлоги з обмеженням температури стяжки до +35°С

Підлога з бетонною, чи подібною до бетонної основою, з покриттям керамічною плиткою

150 Вт/м2

29°С

Терморегулятор з датчиком температури підлоги з обмеженням температури стяжки до +40°С

 

Veria Quickmat призначений та повинен використовуватись тільки для безпосереднього нагріву підлоги.

 

Нагрівальний мат Veria Quickmat та перехідні муфти повинні бути залиті клейкою мастикою, цементно-піщаною стяжкою або подібним матеріалом.

 

Примітка. Перерізати, передавлювати, подовжувати, вкорочувати жовтий нагрівальний кабель забороняється за будь-яких умов! Нагрівальний кабель не повинен торкатися, іншого кабелю та/або теплоізолятора.

Підключення кабелів живлення:

 Devi mat inst 11

Фаза - внутрішній провід кабелю з чорною оболонкою:

Нуль - внутрішній провід кабелю з синьою оболонкою:

Заземлення - багатопроволочне обплетення кабелів з чорною та синьою оболонками:

 

Керівництво з монтажу

Вітаємо Вас з придбанням продукції Vегіа!

 

Встановлення у відповідності з цим керівництвом гарантує високу якість результату та багато років безвідмовної експлуатації

 

Початок установки

А. Необхідні інструменти та приладдя: Молоток, долото, олівець, рулетка, ніж, мультіметр, мегомметр, керівництво з монтажу та план підлоги приміщення.

Б. План: Накресліть план підлоги на міліметровому папері (попередня сторінка). Накресліть всі меблі/шафи і т.п., а також місце встановлення терморегулятора та джерела живлення. Нагрівальний мат, зазвичай не встановлюється під предметами, стаціонарно закріпленими на підлозі, наприклад, шафами, душовими піддонами, туалетами і т.п. Рекомендовано робити відступ від стін 10-15 см. Площа нагрівального мата Veria Quickmat повинна дорівнювати або бути трохи меншою, ніж площа підлоги що обігрівається. Накресліть на плані підлоги розташування Veria Quickmat.

Примітка. Розрахункова ширина зони обігріву кожної смуги Veria Quickmat - 50 см, ширина нагрівального мата - 48 см. тому рекомендовано робити відступ 2-3 см між паралельними смугами нагрівального мата Veria Quickmat.

При зміні напрямку встановлення нагрівального мата - сітку під ним можна розрізати відповідним чином (Мал. 3). Жовтий нагрівальний кабель заборонено розрізати за будь-яких умов.

В. Перенесіть план з розміткою на підлогу, позначте місця початку та закінчення нагрівального кабелю.

 

Перевірка мата VeriaQuickmat

Перед встановленням нагрівального мата необхідно перевірити його опір та опір його ізоляції.

 

Значення опору кабелю вимірюється мультіметром між центральними провідниками з прозорою ізоляцією кабелів з синьою та чорною оболонками (Мал. 4а). Переконайтеся, що виміряне значення відповідає опору вказаному на ярлику, що розташований на муфті, між нагрівальним кабелем та кабелем живлення. Виміряний опір залежить від температури оточуючого середовища га може відрізнятись від значення на ярлику від -5% до +10%. Запишіть виміряне значення на сторінці «Підтвердження гарантії» Після цього виміряйте опір ізоляції за допомогою мегомметра. Вимірювання проводиться між екраном та з'єднаними між собою центральними жилами в прозорій ізоляції кабелів з синьою та чорною оболонками (Мал. 4b). Виміряний опір повинен бути не менш ніж 10 МО. Зробіть відмітку у відповідному полі документа, що підтверджує гарантію.

 

Підготовка до встановлення

Джерело живлення та датчик температури підлоги (Мал. 5)

Зробіть поглиблення (штробу) в стіні, для кабелей живлення та гофротруби з датчиком температури підлоги на дроті, від точки підключення терморегулятора до місця розташування датчика температури підлоги. В штробу встановлюється окрема гофротруба (Мал. 5). Переконайтеся, що гофротруба для датчика температури не перетинається з нагрівальним кабелем та заходить н приміщення на відстань не менш ніж 50 см від краю зони, що обігрівається, а датчик розташований між лініями нагрівального кабелю. Мінімальний радіус вигину гофротруби повинен бути не менше ніж 6 см.

Поверхня підлоги

Перед встановленням нагрівального мата необхідно підготувати поверхню підлоги. Переконайтеся у відсутності гострих кутів та предметів, що можуть пошкодити нагрівальний кабель або кабель живлення чи гофротрубу з датчиком підлоги. Очистіть підлогу від пилу та бруду та прогрунтуйте її для надійної фіксації нагрівального мата (Мал. 6).

 

Встановлення нагрівального мата

Видаліть захисну плівку з клейкої поверхні мата. Розгорніть мат клейкою поверхнею вниз, згідно намальованого плану. Розташуйте нагрівальний мат таким чином, щоб його кабелі живлення (холодні кінці) були в тому місці, де планується встановити терморегулятор (Мал. 7).

Розгортайте та закріплюйте нагрівальний мат у відповідності з планом встановлення. Для зміни напрямку встановлення перед стінами, шафами і т.п. треба розрізати пластикову клейку сітку (ні в якому разі не нагрівальний кабель!) та продовжити встановлення в зворотньому напрямку (Мал. 8а-8b).

 

Примітка. Нагрівальний кабель та з’єднувальні муфти, в подальшому повинні бути повністю вкриті стяжкою або подібним матеріалом. Для них може знадобитись зробити поглиблення в основі підлоги.

 

Випробування

Після цього, ще раз виміряйте значення опору нагрівального кабелю та його ізоляції (Мал. 4а-4b). Використовуйте методи, що зазначені в розділі 2. Занотуйте результати вимірювань на сторінці «Підтвердження гарантії».

 

Завершення встановлення

Після правильного розміщення нагрівального мата на підлозі - натисніть на його поверхню для забезпечення надійного приклеювання до підлоги.

Підведіть та зафіксуйте кабелі живлення до місцерозташування терморегулятора.

Перед подальшим встановленням покриття, рекомендовано, спочатку залити нагрівальний мат клейкою мастикою, самовирівнюючою стяжкою, цементно - піщаним розчином, або подібним матеріалом. Стяжка повинна повністю вкрити нагрівальний кабель та з’єднувальні муфти (Мал. 9).

Допускається встановлення керамічної плитки безпосередньо на нагрівальний мат на клейку мастику, за умови повного покриття нагрівального мата клейкою мастикою без порожнин.

При встановленні дерев'яного або вінілового покриття, ламіната, килимів і т.п., необхідно вкрити нагрівальний мат клейкою мастикою, самовирівнюючою стяжкою, цементно - піщаним розчином, або подібним матеріалом, товщиною, не менше ніж 5 мм (Мал. 9). Перед встановленням покриття розчин повинен повністю застигнути у відповідності до вказівок виробника.

 

Останнє випробування

Після застигання стяжки виміряйте значення опору кабелю та його ізоляції ще раз (Мал. 4а-4b). Використовуйте методи, що зазначені в розділі 2. Занотуйте результати вимірювань на сторінці «Підтвердження гарантії».

 

Завершуючи роботи

Після завершення встановлення нагрівального мата, перед його підключенням підлога повинна затвердіти. Зазвичай, для цементно - піщаної стяжки це триває ЗО діб, для інших матеріалів - згідно вказівок виробників.

Veria Quickmat обов’язково повинен бути підключений з використанням терморегулятора, згідно його керівництва з монтажу. Монтаж та підключення до мережі живлення виконується кваліфікованим електриком згідно діючих норм та правил. Система обігріву підлоги повинна бути під’єднана до мережі живлення через пристрій захисного відключення зі струмом витоку не більш ніж ЗО мА.

Фірма Veria вітає Вас з вдалим придбанням. Тепла підлога Veria підвищить комфорт у Вашій оселі!

Додаткова інформація. Виріб не містить шкідливих речовин. Зберігати в сухому, теплому місці, при температурі від +5°С до +30°С. Продукція повинна використовуватися тільки за призначенням. Інші умови з установки та експлуатації даної продукції можуть міститися в рекомендаціях офіційного постачальника, сервісного центра або продавця даної продукції.

Продукція сертифікована «Укрметртестстандарт», 03143, м. Київ, Метрологічна, 4.

До використання приладу допускаються діти віком від 8 років, особи з фізичними, сенсорними чи розумовими вадами, а також особи, які мають незначний досвід чи знання щодо використання цього приладу, за умови, що такі особи отримали інструкції щодо безпечного використання приладу, розуміють можливий ризик або використовують прилад під наглядом інших відповідальних осіб. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не дозволяйте дітям проводити очищення або обслуговування приладу без нагляду.

12 річна гарантія на VERIA Quickmat та VERIA Flexicable

Продукцію VERIA було створено спеціально для забезпечення безвідмовної роботи на протязі багатьох років. За умови дотримання правильного монтажу та експлуатації нагрівального кабелю (мата), згідно цієї інструкції, компанія надає 12-річну гарантію на VERIA Quickmat та Veria Flexicable. Гарантія розповсюджується тільки на продукцію з виробничими дефектами збірки та/або матеріалів.

Гарантія не розповсюджується на наступні випадки:

 • Продукт було встановлено з порушенням інструкції з встановлення та монтажу.
 • Підключення нагрівального кабелю або мата було виконано з порушенням діючих норм та правил.
 • Несправність виникла внаслідок неправильної установки та/або експлуатації підлоги, або помилок у виборі обладнання та/або потужностей нагрівальної системи.

Надання гарантії також залежить від правильності заповнення супроводжувальної документації, що підтверджує гарантію. Документ підтвердження гарантії зберігається у власника продукції та пред'являється у разі виникнення претензії.

У разі виникнення гарантійного випадку виконується ремонт обладнання або його безкоштовна заміна.

Гарантія не розповсюджується на непрямі або додаткові витрати, пов’язані зі знаходженням несправності, демонтажем продукції, ремонтом підлоги, покриття та інше.

У разі пред'явлення претензії по гарантії - продукція направляється до компанії VERIA, як обумовлювалося раніше. До продукту додається «Підтвердження гарантії» та письмова заява з зазначенням характеру несправності. Якщо при проведенні експертизи буде встановлено, що продукція працездатна - вона повертається покупцеві. У разі наявності несправностей, при гарантійному випадку, VERIA виконує ремонт продукту або надає новий безкоштовно. Демонтовані або дефектні деталі повертаються компанії VERIA. Інші претензії по гарантії VERIA не надаються.


 1. 1.Вступ

У цій інструкції з монтажу термін "нагрівальний кабель" стосується виробничо виготовлених нагрівальних кабелів певної довжини, нагрівальних кабелів на бобінах, нагрівальних кабелів на сітці, а також нагрівальних кабелів, лінії яких зафіксовано клейкою стрічкою.

 

 1. 2.Правила безпеки

Монтаж нагрівальних кабелів має здійснюватися відповідно до місцевих будівельних норм і правил монтажу електроприладів, а також відповідно до положень цієї інструкції з монтажу.

 • Перед початком робіт із монтажу або обслуговування відключіть напругу живлення.
 • Підключення має виконуватись через пристрійзахисного вимикання (ПЗВ) з диференційним струмом спрацьовування не більше ЗО мА, (для ванних кімнат — не більше 10 мА).
 • Нагрівальні кабелі слід під’єднати через вимикач, який забезпечує відключення всіх полюсів.
 • Нагрівальний кабель має бути обладнаний запобіжником або автоматичним вимикачем відповідного номіналу згідно з місцевими нормами.
 • Не перевищуйте максимальну питому теплову потужність (Вт/м), розраховану для певного застосування.
 • Увага! Не використовуйте кабелі, що відносяться до класу М1, у місцях із підвищеним механічним навантаженням або впливом.

Про наявність нагрівального кабелю на об'єкті необхідно повідомляти:

 • попереджувальними знаками й маркуванням на муфтах підключення до живлення та/або на коротких проміж­ках уздовж контуру живлення, де їх чітко видно;
 • в будь-якій документації щодо електрообладнання.

 

 1. 3.Вказівки з монтажу
 • Монтаж нагрівальних кабелів не рекомендовано проводити за температури нижче -5 °С.
 • Мінімальний діаметр вигину нагрівального кабелю дорівнює 6 діаметрам кабелю. Не вигинайте з'єднуваль­ну та кінцеву муфти.
 • Вільний кінець має бути ізольований монтажником від холодного кінця, для запобігання потрапляння води.

 

 1. 4.Клас механічної міцності

М1 — Для використання на об'єктах із низьким ризиком механічного пошкодження відповідно до стандарту ІЕС 60800:2009 (коли, наприклад, кабелі монтуються на рівних поверхнях або вмуровуються у стяжки без гострих предметів).

М2 — Можуть використовуватися на об'єктах із високим ризиком механічного пошкодження відповідно до стандарту ІЕС 60800:2009.

С — Висока механічна міцність відповідно до стандарту ІЕС 60800:1992.

МММ — Маркування виробів із високим механічним захистом відповідно до стандарту NFC 32-330:2002.

 

 1. 5.Гарантія

20-річна повна сервісна гарантія поширюється на:

 • Нагрівальні кабелі: DEVIflex™, DEVIsafe™, DEVIsnow™, DEVIasphalt™, DEVIaqua™, DEVIbasic™, DEVImulti™, DEVIsport™ (DSM3);
 • Нагрівальні мати: DEVIsnow™, DEVIasphalt™, DTCE.

Гарантія включає в себе вартість монтажних робіт і підлогового покриття (наприклад, пошкодженої плитки під час ремонту кабелю).

10-річна гарантія поширюється на:

 • Монтажні пластини DEVIcell.

5-річна гарантія поширюється на:

 • Саморегулюючі кабелі для систем сніготанення та антиобледеніння DEVIiceguard™;
 • Саморегулюючі кабелі для обігріву труб DEVIpipeheat™ і DEVIpipeguard™.

Гарантія DEVIwarranty™ надається у випадку виявлення проблеми з продукцією DEVI від дня її придбання на наступних умовах:

Протягом гарантійного терміну DEVI надає нову відповідну продукцію або виконує ремонт за наявності заводського браку, дефектів її конструкції або матеріалів. Ремонт або заміна продукції відбуваються безкоштовно за наявності діючої гарантії та документів, що засвідчують її придбання (квитанція або рахунок-фактура). Ухвалу щодо ремонту чи заміни виносить виключно представник DEVI. DEVI не несе відповідальності за будь-які опосередковані чи випадкові збитки, включаючи, окрім іншого, шкоду майну або додаткові комунальні витрати.

Гарантійний термін після проведення ремонту не подовжується.

Гарантія дійсна лише у випадку, коли ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ заповнено коректно у відповідності до інструкцій і за умови, що несправна продукція передається монтажнику або продавцеві разом із чеком про сплату без зайвого зволікання. Зверніть увагу, що ГАРАНТІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ має бути заповнений английською або місцевою державною мовою. Гарантія DEVIwarranty ™ не відшкодовує будь-який збиток, що був викликаний порушенням умов експлуатації, неправильним встановленням або встановленням неавторизованим електриком. У таких випадках усі діагностичні та ремонтні роботи клієнт сплачує в повному обсязі. Гарантія DEVIwarranty™ не поширюється на не до кінця сплачені продукти. DEVI завжди забезпечує швидку та ефективну відповідь на всі скарги та питання наших клієнтів.

 1. 6. Умови використання

devi inst table

1) Нагрівальні кабелі/мати можуть бути підібрані для нестандартного проекту, стосовно напруги живлення, потужнос­ті, довжин нагрівального кабелю та кабелю живлення.

Увага: Повною відповідальністю проектувальника/монтажника € використання відповідних кабелів живлення, за розмірами, перерізами, призначенням та сумісністю зі з'єднувальними наборами, які мають достатню механічну міц­ність, вогнетривкість, герметичність, та проектування нагрівальної системи з потужністю шо відповідає конкретному застосуванню, для виключення перегріву кабелю або будівельних конструкцій.

2) Нагрівальний кабель має встановлюватись в стяжку або аналогічний матеріал, або має бути повністю вкритий него­рючим матеріалом, наприклад землею, водою тощо.

Стосовно інших типів застосувань, будь ласка, зверніться до місцевого представника DEVI.

Отримати безкоштовну консультацію
Розрахувати вартість